MK Training & Consultancy


Martine MingelinckxWelkom Over ons Activiteiten Boeken Shop Gastenboek Vragen Contact

©  2018


Ontknopen

Wanneer je op een kruispunt in je leven bent beland en je weet niet meer welke weg te kiezen, is een ontknoping misschien iets voor jou.


Twijfel overvalt je en je ziet door het bos de bomen niet meer. Het is ook mogelijk dat je in het verleden bij een kruispunt in je leven de verkeerde weg bent ingeslagen of dat er zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die verlammend werkt waardoor je helemaal bent komen vast te zitten. Het lijkt wel alsof je noch voorwaarts, noch terug kan. Je hebt het gevoel muurvast te zitten.


Er doet zich een blokkade voor die zo ingrijpend is dat ze dagelijkse bezigheden belemmert. Het lijkt alsof er constant iets zwaars wordt meegesleurd waar je niet onderuit kan. Steeds is dit in eender welke vorm aanwezig, soms verdoken, dan weer zeer uitgesproken.

Deze blokkade zal zich mettertijd ook uiten in lichamelijke klachten (zoals oververmoeidheid, hartkloppingen, hoofdpijn, buikpijn, ...). Het is lang niet duidelijk wat deze blokkade veroorzaakt heeft of hoe ze in stand wordt gehouden. Wat wel met zekerheid is geweten is dat het zo niet langer verder kan, dat je deze last niet langer wil dragen.

Wanneer deze blokkade niet wordt weggenomen, zal men zich nooit helemaal gelukkig voelen. Het leven wordt geleefd met een rem op.

Om deze blokkade op te ruimen is er moed nodig om terug te gaan naar het ontstaan ervan. Het ontstaan van de blokkade kan in tijd een paar maanden tot misschien zelfs wel je hele leven geleden zijn. Soms weten we exact waar de blokkade is ontstaan, soms hebben we er het raden naar.

Soms denken we het te weten maar komt men bij een ontknoping op een heel andere oorzaak uit. Toch is het van belang dat de dingen worden aangepakt zodat we ons bevrijd kunnen voelen en vrij kunnen kiezen voor een gelukkig leven.


Een manier om tot deze bevrijding van blokkades te komen is een ontknoping.

Met ontknopen bedoel ik letterlijk het uit de knoop halen van je blokkade wat deze ook moge zijn, zodat je erna vrij kunt beslissen wat je wenst te behouden en wat niet.

Vertrekkende vanuit je blokkade, veruitwendigd door een bepaalde klacht (bijvoorbeeld slapeloosheid, oververmoeidheid, buikpijn,...) en het daarmee emotionele gevoel dat je hebt, wordt je via begeleiding en gerichte vragen gebracht tot de kern van je probleem. Door dit te doorvoelen en de oorzaak aan te pakken, komt de weg vrij voor een gelukkig leven.

Belangrijk hierbij om te vermelden is dat de oplossing van de blokkade in jezelf gelegen is. De therapeute die je in dit proces bijstaat en gerichte vragen stelt, speelt enkel een begeleidende rol. Jij neemt zelf je eigen beslissingen. De kracht om je eigen blokkade te overwinnen is gelegen in jezelf. Hoe onwaarschijnlijk het misschien nu allemaal klinkt, jij schept zelf (met behulp van een therapeute) klaarheid in je situatie. Gedurende de ontknoping worden je een aantal dingen heel erg duidelijk en weet je bijna als vanzelf wat je te doen staat. De uiteindelijke beslissing of je ook daadwerkelijk de nodige stappen zult zetten, ligt bij jezelf.


Bij de ene persoon bestaat de ontknoping er in dat men klaarheid krijgt in een emotionele blokkade en ligt het antwoord in vergiffenis en wat men ertoe kan doen om tot vergiffenis te komen of wat er bijvoorbeeld nodig is om een schuldgevoel weg te werken. Bij een ander is de ontknoping gelegen in het zetten van een aantal noodzakelijke stappen zodat er definitief met een minderwaardigheidscomplex of een gebrek aan zelfvertrouwen kan afgerekend worden. Door de ontknoping gaat men exact weten waar het schoentje wringt en kan men iets aan zijn situatie doen.


Deze therapie bestaat uit 3 sessies:

 - Een eerste sessie bestaat uit een gesprek met de bedoeling je probleem te lokaliseren.


  - In de tweede sessie vindt de eigenlijke ontknoping plaats.


  - In de derde sessie wordt samen met jou de ontknoping besproken en wordt bekeken welke       stappen je kan ondernemen om het goede gevoel vast te houden.