MK Training & Consultancy


Martine MingelinckxWelkom Over ons Activiteiten Boeken Shop Gastenboek Vragen Contact

©  2018


Vragen

Hoe lang duurt een gesprek en wat mag ik verwachten?

Meestal duurt een eerste gesprek een uur tot anderhalf uur. In een eerste gesprek word je de kans geboden om je probleem uiteen te zetten en wordt gekeken hoe we best verder kunnen. Vervolggesprekken duren meestal een uur. Een gesprek wordt nooit afgekapt, het duurt zolang jij er behoefte aan hebt.


Is er tussenkomst van de mutualiteit?

Voorlopig is tussenkomst van een gesprekstherapeut nog niet opgenomen om door de mutualiteit of het RIZIV vergoed te worden.


Is er een minimum aantal consulten?

Neen. Na het eerste consult ben je vrij te oordelen of je behoefte hebt aan een eventueel vervolgconsult. Voor sommigen is dit zelfs niet nodig omdat ze voldoende handvaten hebben om zelfstandig verder te kunnen. Heb je behoefte aan een vervolgconsult dan kan je ofwel aan het einde van het consult een nieuwe afspraak maken of telefonisch contact opnemen wanneer jij het nodig vindt.  Ieder is vrij om te kiezen of en wanneer hij of zij een volgend gesprek wil.  

Bij het ontknopen gaan we uit van 3 sessies van ongeveer 1 uur: de intake, de ontknoping en de feedback.  In een eerste gesprek wordt nagegaan waar de vermoedelijke kern van het probleem zich situeert.  In de tweede sessie komt de eigenlijke ontknoping aan bod (zie bij ontknoping).  In de derde sessie vindt de bespreking van het in de tweede sessie door de cliënt ervaarde aan bod.  Er wordt gekeken in welke mate de cliënt verder kan met de draad van zijn of haar leven terug op te nemen of wat er hiervoor nog nodig is.


Kan een consult ook telefonisch?

Een telefonisch consult is evenzo een gesprek en is dus mogelijk na afspraak. We plannen dan dag en uur voor het gesprek. Betaling van het consult gebeurt bij telefonisch consult via overschrijving.


Als ik voor relatieproblemen samen met mijn partner kom, wordt er dan dubbel geteld?

Neen. De tijd die we samen invullen wordt tegen het gewone uurtarief aangerekend.


Mag mijn huisarts contact opnemen voor eventuele informatie?

Heel wat huisartsen adviseren hun patienten om contact op te nemen met een gesprekstherapeut. Zij verwijzen door. Enkel indien u het goed vindt dat het kan en mag zal er informatie aan de huisarts worden verstrekt.  Deze info wordt steeds vooraf met betreffende cliënt besproken, zodat deze niet voor verrassingen komt te staan en zodat het recht op privacy niet wordt geschonden.


Mag een gesprekstherapeut attesten uitschrijven?

Een gesprekstherapeut is geen arts en ook geen psycholoog en mag bijgevolg ook geen attest uitschrijven. Indien de gesprekstherapeut oordeelt dat je beter je behandelende arts of een psycholoog zou raadplegen, zal hij dat ook doen in jouw belang.